Lokální resolver

Nasazení řešení Whalebone nasazeného jako lokální resolver přináší výhodu viditelnosti místních IP adres, které odesílají skutečné požadavky. Pokud pro vás nasazení lokálního řešení není vhodnou volbou, podívejte se na další Možnosti nasazení.

Whalebone resolver je založen na implementaci Knot Resolveru vyvinutého CZ.NIC.

Systémové požadavky na lokální resolver

Instalace lokálního resolveru je podporována na vyhrazeném (hardwarovém nebo virtuálním) stroji s jedním z níže uvedených operačních systémů.

 • Podporovaný operační systém (64bitový, serverové edice následujících distribucí):

  • Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9

  • CentOS Linux 7, 8

  • CentOS Stream 8, 9

  • Debian 9, 10, 11, 12

  • Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04

 • Podporované souborové systémy

  • ext4

  • xfs pouze s podporou d_type (ftype=1)

 • Minimální požadavky na hardware (fyzického nebo virtuálního):

  • 2 jádra procesoru

  • 4 GB RAM

  • 40 GB HDD (alespoň 30 GB v oddílu /var)

Varování

Pozor, Whalebone podporuje pouze nasazení bez desktopových prostředí, jako je GNOME, KDE nebo Xfce, protože ty mohou ovlivnit dostupnou paměť a zpracování DNS na serveru.

 • Požadavky na nastavení sítě (místní resolver potřebuje otevřené následující výstupní porty):

  Směr

  Protokol(y)

  Port

  Cílová IP/Doména

  Popis

  Odchozí

  TCP+UDP

  53

  Jakákoli

  DNS rekurze

  Odchozí

  TCP

  443

  resolverapi.whalebone.io

  Aktualizace databáze hrozeb

  Odchozí

  TCP

  443

  stream.whalebone.io

  Aktualizace databáze hrozeb

  Odchozí

  TCP

  443

  logger.whalebone.io

  Logovací stream

  Odchozí

  TCP

  443

  agentapi.whalebone.io

  Správa resolveru

  Odchozí

  TCP

  443

  transfer.whalebone.io

  Sběr podpůrných protokolů

  Odchozí

  TCP

  443

  portal.whalebone.io

  Portál správce

  Odchozí

  TCP

  443

  harbor.whalebone.io

  Aktualizace resolveru

  Odchozí

  TCP

  443

  download.docker.com

  Instalační proces

  Odchozí

  TCP

  443

  data.iana.org

  DNSSEC klíče

  Varování

  Bez povolené komunikace na portu 443 s výše uvedenými doménami nebude resolver vůbec nainstalován (instalační skript se přeruší).

  Hlavní funkcí resolveru je přijímat dotazy od uživatelů a odpovídat jim na ně, což vyžaduje, aby byly na resolveru otevřeny určité porty pro provoz pocházející z klientské podsítě nebo přicházející do zákaznického rozhraní.

  Směr

  Protokol(y)

  Port

  Cílová IP/Doména

  Popis

  Příchozí

  TCP+UDP

  53

  Rozsah(y) podsítě zákazníka

  DNS

  Příchozí

  TCP

  853

  Rozsah(y) podsítě zákazníka

  DNS přes TLS (pokud se používá)

  Příchozí

  TCP

  443

  Rozsah(y) podsítě zákazníka

  DNS přes HTTPS (pokud se používá)

  Blokační stránky jsou hostovány přímo na resolverech, takže musí být použity IP adresy, které jsou přístupné klientům. Klienti pak budou při blokování přesměrováni na IP adresu resolveru. Doporučujeme povolit pouze podsítě přidělené zákazníkům nebo důvěryhodným sítím, jinak by mohly být zneužity k různým útokům nebo neoprávněným uživatelům.

  Směr

  Protokol(y)

  Port

  Cílová IP/Doména

  Popis

  Příchozí

  TCP

  80

  Rozsah(y) podsítě zákazníka

  Stránka přesměrování/blokování

  Příchozí

  TCP

  443

  Rozsah(y) podsítě zákazníka

  Stránka přesměrování/blokování

  Procesy resolveru musí komunikovat na localhostu. V případě, že je v provozu nějaký firewall, ujistěte se, že je provoz povolen, tj. iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT

  Příchozí TCP ANY 127.0.0.1 Procesy řešitele

Poznámka

Pro odhad HW požadavků u nasazení vr velkých sítích ISP nebo podnikových sítích se neváhejte obrátit na společnost Whalebone. Lokální resolver Whalebone bude potřebovat přibližně dvojnásobek paměti RAM a procesoru než běžný resolver (BIND, Unbound).

Instalace nového lokálního resolveru

Můžete se podívat na videonávod krok za krokem o postupu instalace zde.

V záložce Resolvery stiskněte tlačítko Vytvořit nový. Zvolte název (identifikátor) nového resolveru. Zadání je čistě informativní a nebude mít vliv na funkčnost. Po zadání názvu klikněte na tlačítko Přidat resolver. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí informativní okno se seznamem podporovaných platforem a jednořádkovým příkazem pro instalaci. Příkaz zkopírujte a spusťte na stroji (VM) určeném pro místní resolver. Příkaz spustí instalační skript a předá jednorázový token použitý pro aktivaci resolveru (stejný příkaz nelze použít opakovaně).

_images/lrv2-create.gif

Po spuštění příkazu probíhá kontrola operačního systému a instalace požadavků. Skript vás bude informovat o průběhu a vytvoří podrobný protokol s názvem wb_install.log v aktuálním adresáři. Úspěšné spuštění instalačního skriptu je ukončeno oznámením `Finální ladění operačního systému`` s hodnotou [ OK ]`. Hned po instalaci proběhne také inicializace a může trvat několik minut, než resolver spustí služby.

_images/lrv2-install.gif

Varování

Lokální resolver je nakonfigurován jako otevřený resolver. Odpoví na jakýkoli zaslaný požadavek. To je poměrně pohodlné z hlediska dostupnosti služeb, ale také to může představovat riziko, pokud je služba dostupná z vnějších sítí. Ujistěte se, že jste omezili přístup k místnímu resolveru na port 53 (UDP a TCP) pouze z důvěryhodných sítí, jinak může být zneužit k různým DoS útokům.

Důležité

The resolver’s processes need to communicate on localhost. In case some firewall is in place please make sure that the traffic is allowed, i.e. iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT

Ověření správnosti instalace

Whalebone diponuje řadou neškodných testovacích domén, které jsou interně klasifikovány jako testovací domény pro ověření funkčnosti resolveru. Pomocí těchto domén se můžete ujistit, že Whalebone resolver pracuje správně:

 • http://malware.test.attacker.online

 • http://c2server.test.attacker.online

 • http://spam.test.attacker.online

 • http://phishing.test.attacker.online

 • http://coinminer.test.attacker.online

Při přístupu na tyto domény by se měla zobrazit podobná blokační stránka podobná s následující:

Blocking Pages (Default)

Blokační stránka - správná funkce resolveru.

V případě, že narazíte na níže uvedenou stránku, znamená to, že požadavek nebyl zablokován, a tedy není použit resolver Whalebone. Zkontrolujte prosím své nastavení a pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím podporu.

Blocking Pages (Target)

Blokační stránka - resolver nefunguje správně.

Zabezpečení resolveru

Při první instalaci je resolver nakonfigurován jako otevřený resolver. Odpoví na jakýkoli požadavek, který je mu zaslán, bez ohledu na to, odkud požadavek pochází. To je poměrně pohodlné z hlediska dostupnosti služeb, ale může být také rizikem, pokud je služba dostupná z vnějších sítí. Ujistěte se, že jste omezili přístup k místnímu resolveru na portu 53 (UDP a TCP) pouze z důvěryhodných sítí, jinak může být zneužit k různým DoS útokům.