Whalebone

Whalebone je služba určená pro bezpečnostní filtraci DNS provozu. Využívá k filtraci logiku navázanou na své DNS resolvery. Resolvery mohou být buď cloudové, provozované přímo společností Whalebone, nebo lokální, provozované přímo v infrastruktuře zákazníka. Pro rozpoznávání hrozeb Whalebone využívá externí zdroje dat a vlastní algoritmy. Více informací o produktu a společnosti naleznete na oficiálních stránkách Whalebone